Skip to content

Tjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

TrädgårdsVis erbjuder trädgårdstjänster för hela säsongen, både enskilda insatser och löpande avtal.

TrädgårdsVis sköter om trädgårdar och utemiljöer för att skapa livskvalité och välmående åt människor. Vi tillgodoser de flesta behov som kan uppstå i och kring utemiljön. Genom att erbjuda, trädgårdsskötsel, trädvård & beskärning, trädfällning & stubbfräsning samt trädgårdsanläggning.

Trädgårdsskötsel

Professionell trädgårdsskötsel och underhåll enligt moderna principer för hållbar utemiljöförvaltning. Vi hjälper bland annat bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommuner och privata villaägare med professionell, individ- och behovsanpassad trädgårdsskötsel året runt.

Tjänster

Ett urval av alla de moment som kan ingå i trädgårdsskötsel är bl.a.

  • Vår och höststädning/röjning
  • Röjning av sly och buskage
  • Ogräsrensning
  • Gräsklippning
  • Trimning av kanter och hårdgjorda ytor
  • Om – och nyplanteringar
Tjänster

Trädgårdsanläggning

När behov av omplacering eller nyplantering av växtmaterial uppstår kan vi hjälpa till med det projektet.

 Vi erbjuder anläggning och etablering av odlingsytor för t.ex. grönsaker eller fruktträd. Vi kan sedan sköta odlingen under etableraringen och även ta hand om skötsel under säsong. Vi använder anpassade, småskaliga metoder, verktyg och maskiner till hjälp för att generera hög avkastning med litet avtryck.

Tjänster

Trädfällning & Stubbfräsning

Vi hjälper till när trädet ska fällas och stubben ska bort.

 Trädfällning utförs från mark eller genom sektionsfällning i trädet. Vi tar sedan hand om kvistning och kapning. Rishantering och bortforsling samt stubbfräsning och iordningställande av gräsmatta brukar krävas och det ordnar vi åt er.

Tjänster

Trädvård & Beskärning

Trädvård och beskärning bör utföras av en certifierad och utbildad fackman. Inte minst på grund av att det kan innebära stora ingrepp på värdefulla träd. Med ekonomiska och biologiska konsekvenser.

Vi hjälper er med individuell bedömning, trädvårdsplan och trädvårdsinsats. Vi utför även busk-, perenn- och rosbeskärning.

Trädbeskärning

  • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd, där form och storlek styrs för att lämna trädet med optimala förutsättningar.
  • Underhållsbeskärning för att vårda och gynna fruktsättning.
  • Avlastning och reducering av tyngd hos framförallt äldre träd.