Skip to content

Om oss

Om

Hej, jag som äger och startade TrädgårdsVis heter Jimmy.

Företaget grundades i tanken redan 2015 och har grott under ytan, likt ett frö, fram till starten 2021. Det började med trädgårdsutbildning inom trädgårdsskötsel, anläggning och odling som ledde till anställningar som trädgårdsskötare och förman. Tillsammans med intresset för småskalig odling, framförallt den biointesiva typen av produktionsform och trädgårdsskötsel skapades fröet som nu gror i form av företaget TrädgårdsVis.

TrädgårdsVis har sedan starten etablerat fyra stycken tjänsteområden som ingår i verksamheten. Alla syftar till att vara en resurs åt hus – och fastighetsägare, i det åtagande som finns knutet till dem, gällande skötsel och underhåll av trädgårdar och utemiljöer. Läs mer under Tjänster!

Fokus ligger på att vara en lokal resurs för att hålla god tillgänglighet och tack vare samarbeten kunna erbjuda helhetslösningar till privatpersoner och företag som behöver hjälp med deras utemiljöer.

Undrar du något eller vill ha en kostnadsfri tomtbesiktning?